Ochrona dóbr osobistych

Moderator: Moderator

Awatar użytkownika
Patrycja
Administrator
Posty: 166
www.4poziom.slask.pl
Rejestracja: 10 marca 2021, 19:36

Ochrona dóbr osobistych

Post autor: Patrycja »

Art. 24. - [Ochrona dóbr osobistych] - Kodeks cywilny.
Pełna treść
Dziennik Ustaw
Dz.U.2020.1740 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]
§ 1.
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2.
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3.
Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dzie ... 996/art-24
ODPOWIEDZ