Prawa człowieka - ustawa o policji

Moderator: Moderator

Awatar użytkownika
Patrycja
Administrator
Posty: 166
www.4poziom.slask.pl
Rejestracja: 10 marca 2021, 19:36

Prawa człowieka - ustawa o policji

Post autor: Patrycja »

Prawa człowieka - opisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka - muszą być chronione i respektowane przez Policję zgodnie z art. 14 p.3 ustawy o policji.

Art. 14. - [Zadania Policji] - Policja.
Pełna treść
Dziennik Ustaw
Dz.U.2020.360 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art. 14. [Zadania Policji]
1.
W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1)
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
2)
poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej "osobami poszukiwanymi";
3)
poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej "osobami zaginionymi".
2.
Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.
3.
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

4.
Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
5.
Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane osobowe policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
5a.
Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.
5b.
W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy.
6.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, uwzględniając możliwość odmowy przekazywania informacji lub ograniczenia zakresu tych informacji ze względu na uniemożliwienie realizacji zadań ustawowych tych organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem tych organów, oraz sposób przekazywania informacji na wniosek, w tym przy wykorzystaniu urządzeń i systemów teleinformatycznych;
2)
wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu ważności upoważnienia.
7.
(uchylony).

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dzie ... 593/art-14
ewabudzynska1
Posty: 3
Rejestracja: 17 września 2021, 16:17

Re: Prawa człowieka - ustawa o policji

Post autor: ewabudzynska1 »

Trochę gubię się w tym prawie naturalnym więc proszę o poprawkę jeśli nie mam racji czy nie jest tak jak myślę. Jeżeli ja wypowiadam posłuszeństwo organom państwowym funkcjonującym "nielegalnie" ponieważ jest to firma prywatna i nie działa na zlecenie Państwa a Polski jako firmy to w takim razie dlaczego ja w ogóle mam obowiązek przestrzegać zapisów ustawy o policji w stosunku do nazwijmy to przebierańców, którzy w rzeczywistości funkcjonariuszami służb publicznych nie są? :? Jeżeli taki "funkcjonariusz" nawet okaże mi legitymację służbową z aktualną datą ważności to nadal jest to legitymacja świadcząca o tym że służy firmie. Czy dobrze rozumuję? wiem że w rzeczywistości to wygląda inaczej bo po coś ten dowód człowiek ma ale co w sytuacji kiedy "funkcjonariusz" siłą, zastraszaniem lub nielegalnym bezpodstawnym przetrzymaniem nawet na dołku wymusza ode mnie dane osobowe zawarte w tym korporacyjnym dowodzie osobistym (imię, nazwisko, PESEL). W realnym życiu matka dwójki małoletnich dzieci nie może sobie pozwolić na wycieczki 48 godzinne po celi na komisariacie ponieważ taka sytuacja stworzyła by zagrożenie dla dzieci, które zostały by bez opieki. Więc jeśli w obawie o bezpieczeństwo dzieci takie dane ujawnię osobie powiedzmy prywatnej bo w tym świetle nie jest to funkcjonariusz publiczny to na jakiej podstawie i w jaki sposób mogę pociągnąć go do odpowiedzialności karnej lub finansowej? :?:
Awatar użytkownika
Patrycja
Administrator
Posty: 166
Rejestracja: 10 marca 2021, 19:36

Re: Prawa człowieka - ustawa o policji

Post autor: Patrycja »

ewabudzynska1 pisze: 17 września 2021, 20:59 Trochę gubię się w tym prawie naturalnym więc proszę o poprawkę jeśli nie mam racji czy nie jest tak jak myślę. Jeżeli ja wypowiadam posłuszeństwo organom państwowym funkcjonującym "nielegalnie" ponieważ jest to firma prywatna i nie działa na zlecenie Państwa a Polski jako firmy to w takim razie dlaczego ja w ogóle mam obowiązek przestrzegać zapisów ustawy o policji w stosunku do nazwijmy to przebierańców, którzy w rzeczywistości funkcjonariuszami służb publicznych nie są? :? Jeżeli taki "funkcjonariusz" nawet okaże mi legitymację służbową z aktualną datą ważności to nadal jest to legitymacja świadcząca o tym że służy firmie. Czy dobrze rozumuję? wiem że w rzeczywistości to wygląda inaczej bo po coś ten dowód człowiek ma ale co w sytuacji kiedy "funkcjonariusz" siłą, zastraszaniem lub nielegalnym bezpodstawnym przetrzymaniem nawet na dołku wymusza ode mnie dane osobowe zawarte w tym korporacyjnym dowodzie osobistym (imię, nazwisko, PESEL). W realnym życiu matka dwójki małoletnich dzieci nie może sobie pozwolić na wycieczki 48 godzinne po celi na komisariacie ponieważ taka sytuacja stworzyła by zagrożenie dla dzieci, które zostały by bez opieki. Więc jeśli w obawie o bezpieczeństwo dzieci takie dane ujawnię osobie powiedzmy prywatnej bo w tym świetle nie jest to funkcjonariusz publiczny to na jakiej podstawie i w jaki sposób mogę pociągnąć go do odpowiedzialności karnej lub finansowej? :?:
My nie podlegamy pod ichnie prawo, jednak oni pod nie podlegają i mają obowiązek go przestrzegać. I my im o tym prawie i o jego poszczególnych elementach przypominamy. To oni mają obowiązek znać prawa człowieka i ich bronić i przestrzegać.
Tak posiadają tylko i wyłącznie legitymacje służbowe.
Dane możemy im podać ze świadectwa istoty żywej nie wcielając się w osobę fizyczną.
Jeżeli to złamią to możemy ich personalnie pociągnąć do odpowiedzialności z powództwa cywilnego (min. Art 23kc)lub wysłać faktury zgodne z międzynarodowa taryfa odszkodowawcza. Andrzej Wielebny właśnie szykuje pozwy i za niedługo pójdą przed sądowe faktury więc będzie wszystko pomału sprawdzane co działa, co nie
WujaDejw
Posty: 1
Rejestracja: 18 marca 2022, 13:48

Re: Prawa człowieka - ustawa o policji

Post autor: WujaDejw »

Czy już wiadomo co działa, a co nie ?
Ja również się gubię w tym prawie naturalnym.. Na razie zbieram informacje no i na prawdę można się pogubić w tym wszystkim, ponieważ jedni mówią tak, drudzy jeszcze inaczej.. Niestety nie ma rzetelnie przedstawionych konkretów postępowania, nawet na waszym kanale YT.
Super, dziękuję Wam za to co robicie, ale niestety nie SPRZEDAJECIE tej wiedzy dla szarego, prostego człowieka w taki sposób, abym to ogarnął.. Mam trochę wolnego czasu, słucham tych 4godz debat na YT, ale naprawdę jest to chaos tak jak tutaj na FORUM. Dokumenty do pobrania są zapisane w różnych formatach... Gdyby wszystkie były w PDF na pewno ułatwiło sprawę. Nie zrozumcie mnie źle.. jestem może trochę krytyczny, ale tak to widze. Dziękuję Wam za waszą ciężką, stresująca robotę, która odwalacie w sądach, ale szkoda, że nie przekazujecie tej wiedzy w prostrzy sposób. Rozumiem, że macie swoje sprawy na głowie, ale widzę, że dużo poświęcacie czasu na dzielenie się ta wiedza, z tym, że naprawdę czegoś innego tu brakuje, może porządku ;)
Dzięki i pozdrawiam b.serdecznie.
Awatar użytkownika
Patrycja
Administrator
Posty: 166
Rejestracja: 10 marca 2021, 19:36

Re: Prawa człowieka - ustawa o policji

Post autor: Patrycja »

WujaDejw pisze: 03 kwietnia 2022, 17:47 Czy już wiadomo co działa, a co nie ?
Ja również się gubię w tym prawie naturalnym.. Na razie zbieram informacje no i na prawdę można się pogubić w tym wszystkim, ponieważ jedni mówią tak, drudzy jeszcze inaczej.. Niestety nie ma rzetelnie przedstawionych konkretów postępowania, nawet na waszym kanale YT.
Super, dziękuję Wam za to co robicie, ale niestety nie SPRZEDAJECIE tej wiedzy dla szarego, prostego człowieka w taki sposób, abym to ogarnął.. Mam trochę wolnego czasu, słucham tych 4godz debat na YT, ale naprawdę jest to chaos tak jak tutaj na FORUM. Dokumenty do pobrania są zapisane w różnych formatach... Gdyby wszystkie były w PDF na pewno ułatwiło sprawę. Nie zrozumcie mnie źle.. jestem może trochę krytyczny, ale tak to widze. Dziękuję Wam za waszą ciężką, stresująca robotę, która odwalacie w sądach, ale szkoda, że nie przekazujecie tej wiedzy w prostrzy sposób. Rozumiem, że macie swoje sprawy na głowie, ale widzę, że dużo poświęcacie czasu na dzielenie się ta wiedza, z tym, że naprawdę czegoś innego tu brakuje, może porządku ;)
Dzięki i pozdrawiam b.serdecznie.
Ciężko tak naprawdę stwierdzić co działa a co nie. Chciała bym napisać inaczej ale taka jest prawda.
U jednego jeden sposób zadziała w 100% u drugiego nie zadziała w ogóle. Sporo zależy od różnych czynników: od naszego nastawienia, od nastawienia np. policjanta, od naszej i jego upartości i wiedzy.
Najprostszym przykładem jest legitymowanie przez funkcjonariusza podczas legitymowania, po "popełnieniu wykroczenia".
U Andrzeja ( ja byłam jako pasażer) poszło tak że wylegitymowali, pogadali, zrobili zdjęcia auta i na tym się skończyło.
U Krzysztofa ( z tego jest film) wylegitymowali i puścili, po paru miesiącach wyrok nakazowy, sprzeciw i rozprawa, która poszła nazwijmy to pół dobrze. Nie został uniewinniony ale też nie musiał zapłacić żadnej kary.
Tak naprawdę to nikt jeszcze nie obrał drogi która byłaby idealna dla wszystkich. Trzeba dopasować się do sytuacji i wybrać odpowiednią dla siebie. I praktyków też jest raczej niewielu, prawo naturalne zaczęło być nazwijmy to "modne" od niedawna.
Co do chaosu panującego tutaj, to i się zgodzę i nie. Chaos może się wiązać z tym że pewne tematy mogą się wydać niedokończone lub źle poukładane. Tutaj problem jest tego typu że staramy się pisać jak najprostszym językiem do zrozumienia, żeby nasze wywody nie zajmowały pół dnia na czytanie i jedne tematy wiążą się z drugimi. I też cały czas się uczymy, nowe starcie i nowy pomysł. Przy pismach jest to szczególnie widoczne a te na forum to tylko wierzchołek góry lodowej.
Dokumenty będziemy się starać wrzucać w 2 formach.
Zdrawiam
ODPOWIEDZ