Przestrzeganie praw człowieka przez funkcjonariuszy

Moderator: Moderator

Awatar użytkownika
Patrycja
Administrator
Posty: 166
www.4poziom.slask.pl
Rejestracja: 10 marca 2021, 19:36

Przestrzeganie praw człowieka przez funkcjonariuszy

Post autor: Patrycja »

Prawa człowieka - opisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka - muszą być chronione i respektowane przez Policję zgodnie z art. 14 p.3 ustawy o policji.

Art. 14. - [Zadania Policji] - Policja.
Pełna treść
Dziennik Ustaw
Dz.U.2020.360 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art. 14. [Zadania Policji]
1.
W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1)
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
2)
poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej "osobami poszukiwanymi";
3)
poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej "osobami zaginionymi".
2.
Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.
3.
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
4.
Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
5.
Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane osobowe policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
5a.
Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.
5b.
W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy.
6.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, uwzględniając możliwość odmowy przekazywania informacji lub ograniczenia zakresu tych informacji ze względu na uniemożliwienie realizacji zadań ustawowych tych organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem tych organów, oraz sposób przekazywania informacji na wniosek, w tym przy wykorzystaniu urządzeń i systemów teleinformatycznych;
2)
wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu ważności upoważnienia.
7.
(uchylony).

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dzie ... 593/art-14
w7oo7w
Aktywny użytkownik
Posty: 51
Rejestracja: 10 czerwca 2021, 16:39

Re: Przestrzeganie praw człowieka przez funkcjonariuszy

Post autor: w7oo7w »

Witam, POLICJA nie musi przestrzegac praw czlowieka co do osob fizycznych bo osoba fizyczna nie jest Czlowiekiem !! jak sie wylegitymujemy dow.osob. to potwierdzamy ze jestesmy osob fizyczna !! i dlatego POLICJA usyskuje prawo do przeprowadzania czynnosci sluzbowych - jako korporacja !!

Piszecie o ustawach itp juz pisalem, ze ustawy pochodza z niereprezentatywnej konstytucji !! ale nawet jesli ktos uznaje te konstytucje to prosze zerknac na USTAWE O POLICJI a w szczegolnosci ROTA SLUBOWAINA - funkcjonariusz POLICJI ma obowiazak znac rote slubowania na pamiec !! jesli nie zna lub odmawia jej prezentacji (dlaczego mialby odmowic ?? ) ale jesli odmawia to stwierdzamy ze nie zna i zglaszamy to na policje ze ktos probuje podszywac sie pod POLICJE ale nie zna roty slubowania !!

wyszukajcie sobie artykol: "bogdan paduch o rocie slubowania policjantow - rp.pl"
ODPOWIEDZ